ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นำคุณ ศรีสนิท ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน ระดับ FHEA

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นำคุณ ศรีสนิท ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน ระดับ FHEA
Posted: May 8, 2021
Comments: 0
Author: admin

ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นำคุณ ศรีสนิท

ที่ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน ระดับ FHEA - Fellow of the Higher Education Academy ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์วิชาชีพของสหราชอาณาจักร (The United Kingdom Professional Standards Framework ; UKPSF)

Print
Tags:

หมวดหมู่