ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

บรรยากาศสอบสัมภาษณ์ (แบบออนไลน์) เข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

บรรยากาศสอบสัมภาษณ์ (แบบออนไลน์) เข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
Posted: May 8, 2021
Comments: 0
Author: admin

บรรยากาศสอบสัมภาษณ์ (แบบออนไลน์) เข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2564

สามารถดูภาพกิจกรรมนี้ได้ที่

https://photos.app.goo.gl/hVaPQMENnhP3JK2q6

Print
Tags:

หมวดหมู่