ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

นิสิตผ่านการคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศ และได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23

นิสิตผ่านการคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศ และได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23
Posted: Feb 18, 2021
Comments: 0
Author: admin

ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวไอรัก จันทร์มานะเจริญ
นายปารณ ดาวทอง
นางสาวธนพร สุขปราโมทย์

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ชั้นปีที่2ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศ และได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 (The Twenty-Third National Software Contest : NSC 2021) ภายใต้โครงการ “ Development of the Continuous Passive Motion device for knee (การพัฒนาเครื่องกายภาพบำบัดหัวเข่า)” หมวดโครงการ โปรแกรมเพื่อสุขภาพและการแพทย์

Print
Tags:

หมวดหมู่