ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ครบรอบ 3 ปี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ครบรอบ 3 ปี
Posted: Dec 7, 2020
Comments: 0
Author: admin

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นำคุณ ศรีสนิท รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นตัวแทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ครบรอบ 3 ปี

Print
Tags: