ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการวิศวจิตอาสา ปีการศึกษา 2563

โครงการวิศวจิตอาสา ปีการศึกษา 2563
Posted: Mar 31, 2021
Comments: 0
Author: admin

ชุมนุมวิศวสานฝันสรรค์สร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศุภชัย สินถาวร จัดโครงการศวจิตอาสา ปีการศึกษา 2563 โดยดำเนินการ ซ่อมแซมเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น  ซ่อมแซมห้องน้ำที่ชำรุดพร้อม ทาสีและติดหลอดไฟ และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ ณ โรงเรียนบ้านคลอง 24 ตำบลศรีษะกระบือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2564 ช่วยให้นิสิตได้นำความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์มาประยุกต์ใช้ สร้างจิตสำนึกในการร่วมกันสร้างความดี และเรียนรู้ทักษะในการทำงานร่วมกัน

สามารถดูภาพกิจกรรมนี้ได้ที่
https://photos.app.goo.gl/wRxhcFSgvxWqFTwN6

Print
Tags: