ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนา ได้รับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา

รองศาสตราจารย์ ดร.นวดล  เพ็ชรวัฒนา ได้รับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
Posted: Mar 29, 2021
Comments: 0
Author: admin

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแแสดงความยินดีกับ


รองศาสตราจารย์ ดร.นวดล  เพ็ชรวัฒนา
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี

ได้รับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา โครงการ “แผ่นยืดอายุอาหารแบบควบคุมการปลดปล่อยสารต้านจุลินทรีย์ด้วยความชื้นที่เตรียมจากพอลิเมอร์หลายองค์ประกอบ” จากมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ครั้งที่ 27 พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมแบงค็อกแมริออท เดอะสุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร

Print
Tags:

หมวดหมู่