ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ปัจฉิมนิเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

ปัจฉิมนิเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
Posted: Mar 24, 2021
Comments: 0
Author: admin

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดงานปัจฉิมนิเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์ (Google meet) โดยนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่กำลังจะจบการศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพบคณาจารย์ประจำภาควิชาและรับชมคลิปวิดีโอบรรยายให้ความรู้ด้านต่างๆ 

สอบถามรายละเอียดงานเพิ่มเติมได้ที่ กิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ชั้น 1 สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

Print
Tags: