ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

นิสิตเข้ารับเหรียญรางวัลเหรียญดี ประจำปี พ.ศ.2563

นิสิตเข้ารับเหรียญรางวัลเหรียญดี ประจำปี พ.ศ.2563
Posted: Jan 7, 2021
Comments: 0
Author: admin

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ


นายวรินทร อมตเวทย์


นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
เข้ารับเหรียญรางวัลเหรียญดี ประจำปี พ.ศ.2563 กองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยด้านทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

Print
Tags: