ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

กิจกรรมประชาสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในงาน SWU Open House 2020

กิจกรรมประชาสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในงาน SWU Open House 2020
Posted: Nov 7, 2020
Comments: 0
Author: admin

ประมวลภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในงาน SWU Open House 2020 เมื่อวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2563


สามารถดูภาพกิจกรรมนี้ได้ที่

https://photos.app.goo.gl/SYwYjzkGRHNfRbxr9

Print
Tags: