ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 28 ปี (14 ธันวาคม 2563)

สถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 28 ปี (14 ธันวาคม 2563)
Posted: Dec 14, 2020
Comments: 0
Author: admin

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ผศ.ดร.สมภพ  รอดอัมพร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมงานวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 28 ปี ณ สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ประกอบด้วย พิธีสงฆ์ พิธีมอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรและนิสิตที่สร้างชื่อเสียง การแสดงผลงานของบุคลากรและนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอขอบคุณทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วน ที่มาร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 28 ปี ในครั้งนี้ด้วย


สามารถดูภาพกิจกรรมนี้ได้ที่

https://photos.app.goo.gl/wVUAPWbqEtZH7gwG9

Print
Tags: