ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศหลักเกณฑ์ทุนส่งเสริมโครงงานวิศวกรรม ปีการศึกษา 2563

Posted: Dec 1, 2020
Comments: 0
Author: admin

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง “หลักเกณฑ์ทุนส่งเสริมโครงงานวิศวกรรม” สนับสนุนทุนละไม่เกิน 1,000 บาทต่อคน

ดาวน์โหลด ประกาศหลักเกณฑ์ทุนส่งเสริมโครงงานวิศวกรรม และ ใบสมัครทุนส่งเสริมโครงงานวิศวกรรม ได้ที่
https://drive.google.com/file/d/1kPqt0Rq75QQfw8d8G2XFAkUdA-sm9jVN/view?usp=sharing

Print
Tags: