ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษานิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

Posted: Dec 1, 2020
Comments: 0
Author: admin

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครทุนการศึกษานิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 จำนวน 135 ทุน แบ่งเป็น 4 ประเภท

 1. ประเภททุนช่วยเหลือค่าเล่าเรียนและเรียนดี จำนวน 50 ทุน ทุนละ 5,000 บาท
 2. ประเภททุนนิสิตจิตอาสา จำนวน 30 ทุน ทุนละ 5,000 บาท
 3. ทุนนิสิตสร้างชื่อเสียงระดับชาติ นานาชาติ จำนวน 10 ทุน ทุนละ 10,000 บาท
 4. ทุนส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ
  1. นิสิตที่ได้ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ระดับ 550 คะแนนขึ้นไป จำนวน 13 ทุน ทุนละ 5,000 บาท
  2. นิสิตที่ได้ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ระดับ 500 - 549 คะแนน จำนวน 30 ทุน ทุนละ 3,000 บาท
  3. นิสิตที่ได้ผลคะแนนรวมการสอบภาษาอังกฤษ IELTS ระดับ 7.0 คะแนนขึ้นไป จำนวน 1 ทุน ทุนละ 5,000 บาท
  4. นิสิตที่ได้ผลคะแนนรวมการสอบภาษาอังกฤษ IELTS ระดับ 6.5 คะแนนขึ้นไป จำนวน 1 ทุน ทุนละ 3,000 บาท

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ 

https://drive.google.com/file/d/1JqBPnzREAtlGcSeMRV90lyYLWbu6Cs2l/view?usp=sharing

Print
Tags:

หมวดหมู่