ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

การพัฒนางานวิจัยเพื่อยกระดับภาคอุตสาหกรรมผ่านโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) สวทช.

การพัฒนางานวิจัยเพื่อยกระดับภาคอุตสาหกรรมผ่านโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) สวทช.
Posted: Jul 22, 2020
Comments: 0
Author: admin

บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมโครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่อง การพัฒนางานวิจัยเพื่อยกระดับภาคอุตสาหกรรมผ่านโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) สวทช.  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สโรชา พุ่มบัว ที่ปรึกษาอาวุโส งานอุตสาหกรรมการผลิต ฝ่ายสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมภาคเอกชน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และคุณจีรวลา ฮวดมัย ที่ปรึกษาอาวุโส งานอุตสาหกรรมการผลิต ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นวิทยากรอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดโดย ฝ่ายวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์

สามารถดูภาพกิจกรรมนี้ได้ที่ https://photos.app.goo.gl/hqF5gHbTXhcZKDSp8

Print
Tags: