ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

รศ.ธีรภัทร หลิ่มบุญเรือง และคณะได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ผลงานสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง หุ่นยนต์ทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์กึ่งอัตโนมัติปรับความยาวได้
รศ.ธีรภัทร หลิ่มบุญเรือง และคณะได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง หุ่นยนต์ทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์กึ่งอัตโนมัติปรับความยาวได้

รศ.ธีรภัทร หลิ่มบุญเรือง และคณะได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ผลงานสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง หุ่นยนต์ทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์กึ่งอัตโนมัติปรับความยาวได้

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (1) 7 - 4770 สังกัดสำนักงานคณบดี

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (1) 7 - 4770 สังกัดสำนักงานคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร สุขแจ่มศรี ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน ระดับ FHEA
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร สุขแจ่มศรี ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน ระดับ FHEA

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร สุขแจ่มศรี ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน ระดับ FHEA

RSS
First5960616264666768Last