ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมประชุมหารือประเด็นความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมประชุมหารือประเด็นความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมประชุมหารือประเด็นความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ทำบุญวิถีใหม่ (New Normal) วศ.โยธาและสิ่งแวดล้อม
ทำบุญวิถีใหม่ (New Normal) วศ.โยธาและสิ่งแวดล้อม

ทำบุญวิถีใหม่ (New Normal) วศ.โยธาและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 3 รูป ในโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมทำบุญภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2562 รูปแบบวิถีใหม่ (New Normal Covid-19)  ณ อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

มอบอาหารกลางวัน ผลไม้ น้ำ และ ของว่าง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่นิสิตหอพัก ในภาวะการระบาดของเชื้อโรค COVID-19
มอบอาหารกลางวัน ผลไม้ น้ำ และ ของว่าง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่นิสิตหอพัก ในภาวะการระบาดของเชื้อโรค COVID-19

มอบอาหารกลางวัน ผลไม้ น้ำ และ ของว่าง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่นิสิตหอพัก ในภาวะการระบาดของเชื้อโรค COVID-19

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำทีมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบอาหารกลางวัน ผลไม้ น้ำ และ ของว่าง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่นิสิตหอพัก ให้มีกำลังใจในภาวะการระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ณ อาคารบริการกลาง ศูนย์บริหารกิจการหอพัก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ค่ายก้าวแรกสู่ฟันเฟือง Plot graph ครั้งที่ 13
ค่ายก้าวแรกสู่ฟันเฟือง Plot graph ครั้งที่ 13

ค่ายก้าวแรกสู่ฟันเฟือง Plot graph ครั้งที่ 13

ค่ายก้าวแรกสู่ฟันเฟือง Plot graph ครั้งที่ 13 จัดโดย สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้นักเรียน ม.ปลาย ได้ทำความรู้จักกับอาชีพวิศวกร ศึกษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน ได้สัมผัสถึงการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และการแนะแนวเพื่อเข้าศึกษาต่อ

RSS
123456