โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบมีเมมเบรน เพื่อการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่สำหรับกิจกรรมของภาคชุมชนและภาคเกษตรกรรม
26 สิงหาคม 2562
โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบมีเมมเบรน เพื่อการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่สำหรับกิจกรรมของภาคชุมชนและภาคเกษตรกรรม
โครงการ ปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 และโครงการไหว้ครู คณะวิศวกรรมศาสตร์
15 สิงหาคม 2562
โครงการ ปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 และโครงการไหว้ครู คณะวิศวกรรมศาสตร์
ประชุมผู้ปกครอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
30 กรกฎาคม 2562
ประชุมผู้ปกครอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2562)
ประชุมผู้ปกครองหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ
22 กรกฎาคม 2562
ประชุมผู้ปกครองหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ
กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ มูลนิธิคุณพ่อเรย์ ในส่วนของวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา
12 กรกฎาคม 2562
กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ มูลนิธิคุณพ่อเรย์ ในส่วนของวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา
ศึกษาดูงาน บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด และพิพิธภัณฑ์ยางพารา Rubber Land
11 กรกฎาคม 2562
ศึกษาดูงาน บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด และพิพิธภัณฑ์ยางพารา Rubber Land
การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “การปรับตัวเข้าสู่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” ศาสตร์ ประจำปี 2562
10 กรกฎาคม 2562
การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “การปรับตัวเข้าสู่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”
บรรยากาศสอบสัมภาษณ์ TCAS 62 รอบที่ 4
9 กรกฎาคม 2562
โครงการสัมมนาบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2562
การประชุมนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2562
17 มิถุนายน 2562
การประชุมนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2562
บรรยากาศสอบสัมภาษณ์ TCAS 62 รอบที่ 4
1 มิถุนายน 2562
บรรยากาศสอบสัมภาษณ์ TCAS 62 รอบที่ 4
บรรยากาศสอบสัมภาษณ์ TCAS 62 รอบที่ 3
11 พฤษภาคม 2562
บรรยากาศสอบสัมภาษณ์ TCAS 62 รอบที่ 3
งานมหกรรมมหาสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย
22 เมษายน 2562
งานมหกรรมมหาสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย
กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรในงาน Dek-D's TCAS Fair 62
20 เมษายน 2562
กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรในงาน Dek-D's TCAS Fair 62
กิจกรรมทำบุญอาคารศูนย์วิศวกรรมนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2561
19 เมษายน 2562
กิจกรรมทำบุญอาคารศูนย์วิศวกรรมนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561
20 มีนาคม 2562
โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561
ทำบุญภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
15 มีนาคม 2562
ทำบุญภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพี่อพัฒนาระบบอัจฉริยะสำหรับฟาร์มปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ด้วยระบบสมองกลฝังตัว
8 มีนาคม 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพี่อพัฒนาระบบอัจฉริยะสำหรับฟาร์มปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ด้วยระบบสมองกลฝังตัว
ทำบุญภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปีการศึกษา 2561
27 กุมภาพันธ์ 2562
ทำบุญภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปีการศึกษา 2561
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จ.นครนายก
8 กุมภาพันธ์ 2562
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จ.นครนายก
บรรยากาศซุ้มคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในงานวันเด็ก มศว 2562 “เด็กไทยรักษ์ไทย ก้าวทันนวัตกรรมอาเซียน”
12 มกราคม 2562
บรรยากาศซุ้มคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในงานวันเด็ก มศว 2562 “เด็กไทยรักษ์ไทย ก้าวทันนวัตกรรมอาเซียน”
โครงการทำบุญตักบาตรและต้อนรับปีใหม่ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
4 มกราคม 2562
โครงการทำบุญตักบาตรและต้อนรับปีใหม่ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
งานเลี้ยงสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
3 มกราคม 2562
งานเลี้ยงสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ประมวลภาพ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 (วันจริง) ในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์
27 ธันวาคม 2561
ประมวลภาพ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 (วันจริง) ในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์
ประมวลภาพวันซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์
25 ธันวาคม 2561
ประมวลภาพวันซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์
ประมวลภาพซ้อมย่อยวันที่ 2 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร
24 ธันวาคม 2561
ประมวลภาพซ้อมย่อยวันที่ 2 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์
ประมวลภาพซ้อมย่อยวันที่ 1 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์
23 ธันวาคม 2561
ประมวลภาพซ้อมย่อยวันที่ 1 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์
บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมงานปีใหม่สายสัมพันธ์ มศว 2562 SWU Around the world night party
17 ธันวาคม 2561
บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมงานปีใหม่สายสัมพันธ์ มศว 2562 SWU Around the world night party
วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 26 ปี
14 ธันวาคม 2561
วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 26 ปี
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเศรษฐศาสตร์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์
11 ธันวาคม 2561
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเศรษฐศาสตร์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์
More
ประมวลภาพกิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์ (on Facebook)