22 เมษายน 2562
งานมหกรรมมหาสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย
20 เมษายน 2562
กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรในงาน Dek-D's TCAS Fair 62
19 เมษายน 2562
กิจกรรมทำบุญอาคารศูนย์วิศวกรรมนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2561
20 มีนาคม 2562
โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561
15 มีนาคม 2562
ทำบุญภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
8 มีนาคม 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพี่อพัฒนาระบบอัจฉริยะสำหรับฟาร์มปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ด้วยระบบสมองกลฝังตัว
27 กุมภาพันธ์ 2562
ทำบุญภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปีการศึกษา 2561
8 กุมภาพันธ์ 2562
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จ.นครนายก
12 มกราคม 2562
บรรยากาศซุ้มคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในงานวันเด็ก มศว 2562 “เด็กไทยรักษ์ไทย ก้าวทันนวัตกรรมอาเซียน”
4 มกราคม 2562
โครงการทำบุญตักบาตรและต้อนรับปีใหม่ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
3 มกราคม 2562
งานเลี้ยงสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
27 ธันวาคม 2561
ประมวลภาพ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 (วันจริง) ในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์
25 ธันวาคม 2561
ประมวลภาพวันซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์
24 ธันวาคม 2561
ประมวลภาพซ้อมย่อยวันที่ 2 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์
23 ธันวาคม 2561
ประมวลภาพซ้อมย่อยวันที่ 1 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์
17 ธันวาคม 2561
บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมงานปีใหม่สายสัมพันธ์ มศว 2562 SWU Around the world night party
14 ธันวาคม 2561
วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 26 ปี
11 ธันวาคม 2561
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเศรษฐศาสตร์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์
More
ประมวลภาพกิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์ (on Facebook)