ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (2) 7 - 0909 สังกัดสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 0909 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ นั้น

บัดนี้การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รายชื่อตามเอกสารแนบข่าวและกิจกรรม

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้นมารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้

ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 สอบข้อเขียน เวลา 9.00 น. - 11.00 น. ณ ห้องประชุม วศ 51

ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2

อาคารสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยทรัพยากรบุคคล งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร 02-649-5000 ต่อ 27074 หรือ 27084

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม

Print
Tags:

หมวดหมู่