ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (2) 7 - 2705 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

Posted: Aug 29, 2022
Comments: 0
Author: admin

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เรื่องการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 2705 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ นั้น

บัดนี้การรับสมัคร เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2705 สังกัดสำนักงานคณบดี

เลขประจำตัวสอบ 001 นางสาววนาลี ชนะมาร
เลขประจำตัวสอบ 002 นางสาวสุพิชชา บุญชู

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้นมารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในวันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. สอบข้อเขียน ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวผุสดี บำรุงกิจ งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร 02-649-5000 ต่อ 27074

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม

Print
Tags: