ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

แนวทางปฏิบัติ สำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว กรณีเข้าข่ายเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับปรับปรุง 24 มีนาคม 2565)

แนวทางปฏิบัติ สำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว กรณีเข้าข่ายเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับปรับปรุง 24 มีนาคม 2565)

นิสิตที่เข้าข่ายเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค Covid - 19 (ทั้งที่อยู่ที่บ้านของตนเอง หรือ ในบริเวณ มหาวิทยาลัยฯ) ทาง รพ.ศูนย์การแพทย์ มศว จะพิจารณาจากผลการตรวจ ATK และอาการในเบื้องต้น (เริ่มแนวปฏิบัติ วันที่ 7 มีนาคม 2565)

Print
Tags: