ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

กำหนดการเกี่ยวกับการสอบกลางภาค นิสิตภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 - 4 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

กำหนดการเกี่ยวกับการสอบกลางภาค นิสิตภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 - 4 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
Posted: Sep 6, 2021
Comments: 0
Author: admin

กำหนดการเกี่ยวกับการสอบกลางภาค นิสิตภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 - 4 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Update 10 กันยายน 2564 (จัดสอบแบบออนไลน์เนื่องจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19)

Download

Print
Tags: